ANLÄGGNING

Anläggningen idag består av 945 paneler, på totalt 250kW. Panelerna är numrerade efter ditt andelsnummer, som du hittar på andelsbeviset.

En andel motsvarar en panel med tillbehör i solparken.