ANLÄGGNING

Anläggningen idag består av 945 paneler, på totalt 250kW. Panelerna är namnmärkta utifrån andelsägarna.
Nedan kan man klicka sig runt för att se vem som äger de olika panelerna.