FRÅGOR & SVAR

Vad vill SolarPark uppnå?

Solar Park vill driva utvecklingen mot mer solenergi i Sverige. Varje medlemsinsats i Solar Park gör en konkret skillnad genom att den tillför ny förnyelsebar energi till elnätet.

Varför satsa på solceller?

Solceller är ett enkelt sätt att producera el på ett förnybart och utsläppsfritt sätt. Både energin och koldioxiden som tillverkningen gav upphov till är återbetald på kort tid – under 10 år, beroende på var panelen är tillverkad. Tekniken är driftsäker, tyst och har en lång livslängd. Dessutom har kostnaderna för solceller minskat dramatiskt de senaste åren.

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en företagsform som har många likheter med ett aktiebolag men med den skillnaden att det inte krävs något aktiekapital i en ekonomisk förening. En ekonomisk förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och är öppen för alla som vill vara medlemmar. Solel i Helsingborg Ekonomisk förening heter den förening som driver projekt Solar park Helsingborg. Alla medlemmar har en röst och vinsten delas mellan alla i föreningen.

Vad kostar en andel?

En andel kostar 3000 kr och motsvarar en numrerad solcellspanel med tillbehör i parken.

Hur många andelar finns det kvar?

Vi ser inga begränsningar – varken i antalet andelar eller solpaneler. Solparken byggs ut efterhand och skulle befintlig deponimark ta slut letar vi upp nya ytor att bygga på!

Var hittar jag den ekonomiska föreningens stadgar?

Du hittar föreningens stadgar genom att klicka här.

Varför ska jag investera i Solar Park?

Solenergi är den energiform som har högst stöd hos svenska folket. Genom att köpa andelar i Solar Park påskyndar man utbyggnaden av solenergi i landet. Man kan idag välja så kallad grön el hos många elhandlare, men om man vill göra riktig skillnad är andelsägd solel det bästa alternativet. Om man inte har möjlighet eller intresse av att bygga en egen solcellsanläggning är andelsägandet ett lysande alternativ. Om man tycker att dagens energipolitik inte är tillräckligt snabbfotad är andelsägande rätt väg att gå!

Vad kan jag förvänta mig av en investering i Solar Park?

En investering ger dig inte bara en möjlighet till ett ställningstagande om framtidens energiproduktion – du får även möjligheten att få avkastning på ditt investerade kapital. Föreningen beslutar om att dela ut eventuell vinst till medlemmarna. Här har du möjlighet att påverka! För 2017 var avkastningen 5%, vilket betalas ut till andelsägarna.

När byggs solcellsparken?

Solparken byggs i etapper. Etapp 1 stod klar i januari 2017, är på 250 kW toppeffekt och producerar ca 230 000 kWh per normalår. Etapp 2 är på ytterligare 280 kW, redan påbörjad och färdigställs under hösten 2020. Hur snabbt varje etapp tar form beror på hur många andelar som säljs. Det finns gott om plats för fler etapper, totalt får över 2000 kW eller 8000 paneler plats på deponierna vid Hjortshögsvägen. Sedan finns det fler platser…