FÖRENINGEN

Solar Park - Samägd energi

FÖRENINGENGräsrotsfinansierad förening

Solar Park ser teknologi som en frigörande kraft för människan och naturens resurser. Vi är en samägd ekonomisk förening som vill göra det enkelt för människor och företag att göra något riktigt klimatsmart. Våra medlemmars pengar arbetar för miljön samtidigt som de förvaltas på ett långsiktigt sätt. Tillsammans finansierar våra medlemmar Sveriges största och smartaste solcellspark. Vår strävan är att installera en solcellsanläggning med 2 MW kapacitet i NSR:s industripark utanför Helsingborg.

Vem som helst kan bli medlem i föreningen, både privatpersoner och organisationer, var som helst i Sverige. För varje andel som köps får du: En solcellspanel märkt med ditt eget namn och ett specifikt nummer, ett andelsbevis som redovisar dina ägda andelar samt ett diplom för din goda gärning. För varje andel du äger laddar du indirekt upp 63 personers iPhones varje dag, året runt med ren förnybar energi. Det går att läsa mer om vårt medlemskap här.

Genom Solar Parks samlade elproduktion strävar vi efter att ge medlemmar en långsiktigt avkastning. Detta sker i form av att föreningen investerar i nya solcellspaneler eller i form av avkastning på medlemmars  investerade kapital. På årsstämman beslutas hur föreningens intäkter och eventuella vinster ska disponeras där samtliga medlemmar har rösträtt. Mer information om hur föreningens ekonomi fungerar finner du här. Långsiktigt vill vi skapa en plattform för de personer som vill bidra till revolutionen av solkraft i Sverige och världen.

EKONOMI

Pengar kan arbeta för miljön. Våra medlemmar gör en långsiktig investering samtidigt som de skapar förnybar el åt andra människor.

ANLÄGGNING

Idag har parken två anläggningar båda på NSR:s område i Helsingborg. Etapp 1 finns precis i anslutning till återvinningscentralen i Helsingborg och etapp 2 finns på NSR:s södersluttningar längs med Hjorthögsvägen.

FRÅGOR & SVAR

Vill du få snabba svar på dina frågor? Här har vi samlat många viktiga frågor och svar.

DOKUMENT

Här finns dokument såsom föreningens stadgar, protokoll från föreningsstämmor samt årsredovisningar.

Föreningens Styrelse

Lars-Inge Persson

Lars-Inge har mångårig erfarenhet av energibranschen och är utbildad civilingenjör. Han är nybliven pensionär och ordförande i Solar Parks styrelse.

Anneli Gille

Anneli arbetar som chef för Byggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun och har tidigare bakgrund som miljöchef i Höganäs kommun och projektledare för Helsingborgs stads energistrategi och energiplan, där utbyggnad av solceller är en viktig del. Med Solar Park går vi från ord till handling.

Maja Svensson

Maja har miljöutbildning, ekonomi och förskollärare som bakgrund. Majas motto är att leva som hon lär genom att köpa solceller i Solar Park. Köpte de första andelarna i föreningen.

Torbjörn Rödl

Torbjörn jobbar som hårdvaruutveckling på Ericsson och är civilingenjör inom elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola. Hade tidigt intresse för solceller, och skrev specialarbete om solceller redan på gymnasiet.

Leif Hansson

Pensionerad civilingenjör, metallurgi. Har huvudsakligen arbetat på kemiföretaget Kemira med utveckling och produktion. Bor i Helsingborg. Intresserad av teknik, speciellt energifrågor.

Diedrik Fälth

Diedrik arbetar som energiingenjör på Öresundskraft – med energikartläggningar, energideklarationer och solceller.

Patrik Boström

Föddes 1974 i Värnamo. Arbetar som teknisk chef för elektronikföretaget ICEpower. Är tävlingsaktiv cyklist och cyklar nästan vart jag än ska. Brinner för klimat/miljöfrågan som är en del i att människan ska börja inse konsekvenserna av sitt handlande. Människan är en naturkraft och kan göra både gott och ont med denna kraft. Att bygga solparker är att göra gott.