EKONOMI

 

Mer än 15 länder i Europa försörjer sig i större utbredning av solcellsenergi än vad Sverige gör. Några av dessa länder är: Tyskland, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Danmark, Belgien och Slovenien. Tysklands solcellspanelers installerade effekt per invånare är ca 200 gånger större än i Sverige. Solinstrålningen i södra Sverige motsvarar dock förutsättningarna i norra Tyskland. Solar Park vill göra det enkelt för vanliga människor och företag att investera i solcellsteknologi. Solcellspanelers pris har de senaste åren sjunkit drastiskt vilket gör att investeringar i solcellspaneler blir mer lönsamma.

Föreningens styrelse ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen. Vår nuvarande styrelse har en djup kombinerad sakkunskap kring både de tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av att driva likartade projekt.

Några exempel på välkända ekonomiska föreningar är: Kooperativa Förbundet som är majoritetsägare i Coop och OK som äger hälften av OKQ8. Föreningen som äger Solar Park heter Solel i Helsingborg. Bilden visar en förenklad modell för hur vår förening fungerar. Det är våra medlemmar, alltså de som är andelsägare i föreningen som bestämmer hur föreningens intäkter skall användas.

Föreningens ekonomiska framgångar påverkas av många olika faktorer. En av de största faktorerna är; det svenska marknadspriset på el. Priset på el varierar över tid men i takt med att kärnkraft och kolkraft avvecklas och efterfrågan på förnybar el ökar beräknas elpriset på lång sikt ha en positiv utvecklingskurva.