FRÅGOR & SVAR

Vad vill SolarPark uppnå?

Solar Park vill driva utvecklingen mot mer solenergi i Sverige. Varje medlemsinsats i Solar Park gör en konkret skillnad genom att den tillför ny förnyelsebar energi till elnätet.

Varför satsa på solceller?

Solceller är ett enkelt sätt att producera el på ett förnybart och utsläppsfritt sätt. Både energin och koldioxiden som tillverkningen gav upphov till är återbetald på kort tid – under 10 år, beroende på var panelen är tillverkad. Tekniken är driftsäker, tyst och har en lång livslängd. Dessutom har kostnaderna för solceller minskat dramatiskt de senaste åren.

Var tillverkas de solceller som Solar Park installerat?

I etapp 1 tillverkades solcellerna av Solar World från Tyskland. När det var dags för etapp 2 var det inte längre ett alternativ eftersom de gått i konkurs. Till etapp 2 har vi valt paneler från Energetica i Österrike. Energetica jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete och våra solceller är tillverkade i deras fabrik i Liebenfels som idag är koldixidneutral tack vare bland annat egen solels-produktion på fabrikens tak.

Vad kostar en andel?

En andel kostar 3000 kr och motsvarar en numrerad solcellspanel med tillbehör i parken. Detta motsvarar ungefär vad EN solpanel (monterad och inkopplad) kostar idag, solpaneler och montering blir hela tiden billigare samtidigt som effekt per panel ökar. Detta påverkar inte pris per andel, den är fast 3000 kr per andel.

Hur mycket el produceras?

En solpanel i vår park (etapp 1) har i snitt över 4 år producerat 267 kWh per år. Totalt produktion hittills på 4 år är drygt 1000 MWh (1 000 000 kWh eller 1 GWh)

Vad händer med elen som produceras?

Producerad el säljs på nordiska el-börsen (Nord Pool) till s.k. spot pris, sedan tillkommer intäkter för el-certifikat, ursprungsgarantier samt ersättning för nätnytta. Sammantaget har intäkt hittills varit ca 60 öre per kWh, under 2020 har spot priset varit något lägre samtidigt som pris på el-certifikat minskat. Därför bedömer vi ca 50 öre per kWh år 2020.

Får jag ta del av intäkterna för försäljning av el om jag äger andelar?

Till årsmötet gör styrelsen ett förslag (motion) på hur stor del av årets resultat som skall återbetalas. På årsmötet tar medlemmarna beslut om detta.

Hittills (2019) har 350 kr återbetalts per andel. Som medlem kan man välja att plocka ut återbetalning kontant eller samla på konto i föreningen, pengarna används då till att köpa fler andelar. Om man väljer spara på konto så erhåller man en ny andel när kontot har saldo 3000 kr, samtidigt som kontot nollställs.

När årsmötet beslutar om återbetalning så skrivs andelens värde ner med samma belopp. Detta gör att återbetalning kan ske utan skatt. När andelens värde är nere i 100 kr, erhåller medlemmen utdelning (inte återbetalning) som då är beskattningsbar. Förenklat kan man säga att föreningen lånar 3000 kr (per andel) av medlem, föreningen återbetalar lånet succesivt och när lånet är återbetalt så erhåller medlemmen vinst.

Varför ska jag investera i Solar Park?

Solenergi är den energiform som har högst stöd hos svenska folket. Genom att köpa andelar i Solar Park påskyndar man utbyggnaden av solenergi i landet. Man kan idag välja så kallad grön el hos många elhandlare, men om man vill göra riktig skillnad är andelsägd solel det bästa alternativet. Om man inte har möjlighet eller intresse av att bygga en egen solcellsanläggning är andelsägandet ett lysande alternativ. Om man tycker att dagens energipolitik inte är tillräckligt snabbfotad är andelsägande rätt väg att gå!

Hur många andelar finns det kvar?

Vi ser inga begränsningar – varken i antalet andelar eller solpaneler. Solparken byggs ut efterhand och skulle befintlig deponimark ta slut letar vi upp nya ytor att bygga på!

Hur länge håller en solpanel?

Hur länge en solpanel kan leverera el vet vi inte med säkerhet, vi vet bara att det är länge. Det finns solpaneler på vissa av Sveriges fyrar som är 40 år gamla och fortfarande fungerar. Det som ”slits” är växelriktare, dessa utgör en mindre del av investeringen och kommer bytas när de krånglar efter 10 – 15 år. Föreningen tillämpar 25 års avskrivning på solpaneler, högst troligt är livslängden längre än så.

När byggs solcellsparken?

Solparken byggs i etapper. Etapp 1 stod klar i januari 2017, är på 250 kW toppeffekt och producerar ca 230 000 kWh per normalår. Etapp 2 är på ytterligare 280 kW, redan påbörjad och färdigställs under hösten 2020. Hur snabbt varje etapp tar form beror på hur många andelar som säljs. Det finns gott om plats för fler etapper, totalt får över 2000 kW eller 8000 paneler plats på deponierna vid Hjortshögsvägen. Sedan finns det fler platser…

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en företagsform som har många likheter med ett aktiebolag men med den skillnaden att det inte krävs något aktiekapital i en ekonomisk förening. En ekonomisk förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och är öppen för alla som vill vara medlemmar. Solel i Helsingborg Ekonomisk förening heter den förening som driver projekt Solar park Helsingborg. Alla medlemmar har en röst och vinsten delas mellan alla i föreningen.

Var hittar jag den ekonomiska föreningens stadgar?

Du hittar föreningens stadgar genom att klicka här.