GDPR

Så behandlar Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening dina personuppgifter enligt GDPR.

 Vi inom styrelsen ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vilka uppgifter samlas in?

 Föreningen samlar in uppgifter direkt från dig i samband med köp av andel. Det är viktigt att du meddelar oss vid ändring av postadress, e-postadress eller telefonnummer så att vi inte förlorar kontakten med dig.

 Vi hanterar uppgifterna i ett exceldokument där vi registrerar följande: Medlemsnummer, för- och efternamn, födelsedatum, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vid önskemål om utbetalning av utdelning noteras också bankkonto eller swishnummer. I dokumentet finns också angivet vilka andelar som respektive medlem har köpt samt hur mycket som finns på medlemmens konto i föreningen.

Då en medlem avslutar sitt medlemskap sparas medlemsnummer och namn samt orsak. Övriga uppgifter raderas.

Medlemsregisteransvarig för in, och ändrar vid behov, uppgifter i dokumentet.

Övriga medlemmar i styrelsen har också tillgång till registret vid behov. De medlemmar i föreningen som inte sitter i styrelsen har inte tillgång till medlemsregistret.

Medlem kan när som helst begära att få ut vilka uppgifter som finns noterade i registret om sig själv.

Hur förvaras uppgifterna?

Registret finns bevarat i en molntjänst (Microsoft Office) samt som en kopia hos medlemsregisteransvarig.

Vid varje årsskifte sparas en kopia, av medlemsregisteransvarig, dels till molntjänsten dels till ett USB-minne.

Att registret finns bevarat på flera ställen är en säkerhetsåtgärd då förlust av registret skulle försvåra föreningens arbete betydligt.

Dina rättigheter

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter - kontakta styrelsen via kontakt@solarpark.se.

 

Styrelsen

Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening