Gå med i Sveriges smartaste och öppnaste solpark

Köp andelar till dig, ditt företag eller dina nära - det enklaste sättet att bygga solel!

Människor ifrån hela landet går nu samman för att äga Solar Park och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar våra medlemmar en förebild för yngre generationer genom att producera förnybar energi i Sveriges smartaste solpark. Köp andelar i present till dina barnbarn, eller klimatkompensera för ditt företags elanvändning. Genom Solar Park bygger du solenergi snabbt - utan att vänta på politiker!

Genom en investering får du rösträtt och en egen andel i föreningen motsvarande: En solcellspanel med tillbehör, numrerad. Panelerna i etapp 1 är placerade intill NSR:s nya Återvinningscentral i Helsingborg. Etapp 2 är planerad till den södersluttande och sluttäckta deponin utmed Hjortshögsvägen - obrukbar mark som är ytterst lämplig för solkraft!

Det finns nästan obegränsade ytor lämpliga för solceller på området. Etapp 1 var 250 kW (945 paneler av högsta kvalitet och bästa miljövärden), invigdes i januari 2017 och nästa etapp blir på ytterligare 250 kW. Utbyggnadstakten beror på hur många andelar som säljs. Ju fler andelsägare och sålda andelar desto snabbare ställer vi om energisystemet i Sverige!

Första två åren producerade vi över 500 000 kWh solel.

2017 fick våra medlemmar 5% avkastning.

Vi har nu över 300 medlemmar och 1300 sålda andelar

BLI EN DEL AV DEN LYSANDE REVOLUTIONEN. LÄS MER OM VÅRA OLIKA MEDLEMSKAP HÄR.

Per Turesson

Investerat 50 andelar

Jag har följt klimatfrågan sedan innan den blev ett stort debattämne. Med mina andelar i SolarPark känner jag att jag gör en insats. I övrigt försöker jag minimera mitt ekologiska avtryck genom att köra så lite bil som möjligt, flyga sällan, hushålla med el och värme och aldrig kasta mat.

Maja Svensson

Investerade de 5 första andelarna

Redan 1999, när jag gick en miljöutbildning, ville jag skaffa solceller. Men det var dyrt. När jag fick höra talas om Solar Park tänkte jag ”vad bra, då köper jag andelar där”. Med Solar Park skapar man indirekt sin egen el, anläggningen blir ett sätt för Helsingborg att visa att vi ligger i framkant.

Karl Lindberg

Investerat 25 andelar

Anledningen till att jag köper andelar i Solar Park, trots att jag själv inte bor nära, är att det inte är lätt att hitta sätt att investera i förnybar energi. Jag har letat aktivt efter lämpliga investeringsprojekt i ett års tid. Alternativet hade varit att köpa aktier i företag som utvecklar teknik. Då är Solar Park intressantare. Det bidrar verkligen till omställningen.

Våra samarbetspartners

 

Våra samarbetspartners driver på omställningen till 100% förnyelsebar energiproduktion