Gå med i Sveriges smartaste och öppnaste solpark

Köp andelar till dig, ditt företag eller dina nära - det enklaste sättet att bygga solel!

Klimatkompensering på riktigt.

Vi har nu över 405 medlemmar och 2104 sålda andelar

BLI EN DEL AV DEN LYSANDE REVOLUTIONEN. BLI MEDLEM DU MED HÄR.

Aktuellt

Årsmötet 2021

Protokoll från föreningsstämman finns nu under Föreningen/dokument.

Hållbarhet
För oss är hållbarhet viktigt och därför känns det bra att vi valt Energetica i Österrike som leverantör av våra solcellspaneler i etapp 2. Våra solceller är tillverkade på en av världens modernaste produktionsanläggningar för solceller som invigdes 2019 i Liebenfels. Fabriken är dessutom klimatneutral tack vara bland annat en stor solelproduktion på bland annat fabrikens tak. Råvaran kommer inte från de omtvistade områdena i Kina. Läs mer om Energetics hållbarhetsarbete på deras webbsida (engelsk). På etapp 1 sitter det SolarWorld-paneler, som tillverkades med bästa miljövärden - från sand till panel - i Tyskland.

Människor ifrån hela landet går nu samman för att äga Solar Park och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar våra medlemmar en förebild för yngre generationer genom att producera förnybar energi i Sveriges smartaste solpark. Köp andelar i present till dina barnbarn, eller klimatkompensera för ditt företags elanvändning. Genom Solar Park bygger du solenergi snabbt - utan att vänta på politiker!

Panelerna i etapp 1 är placerade intill NSR:s återvinningscentral i Helsingborg. Panelerna är tillverkade av SolarWorld i Tyskland och växelriktare av tyska SMA. För att producera en panel gick det åt 551 kWh - hälften så mycket som för ett ton cement! Denna energi är återbetald på 2,2 år. Etapp 2 stod klar i mars 2021 och är belägen på NSR:s södersluttande och sluttäckta deponi utmed Hjortshögsvägen - obrukbar mark som är ytterst lämplig för solkraft! Till etapp 2 har vi valt paneler från Energetica, som tillverkas i Liebenfels, Österrike. Fabriken är koldioxidneutral och drivs till största delen på energi från av solceller. Växelriktare är även i denna etapp från tyska SMA.

Det finns nästan obegränsade ytor lämpliga för solceller på området. Etapp 1 var 250 kW (945 paneler av högsta kvalitet och bästa miljövärden), invigdes i januari 2017. I mars 2021 stod Etapp 2 klar, där vi höjer effekten till 288 kW med samma antal paneler. Det kommer att ge oss en total effekt på 538 kW och en årlig energiproduktion på över 500 000 kWh!

Etapp 2 är nu i full drift

Nominerade till Helsingborgs stads miljöpris

 

Solar Park vinnare av Swecos Hugopris 2017

Per Turesson

Investerat 100 andelar

Jag har följt klimatfrågan sedan innan den blev ett stort debattämne. Med mina andelar i SolarPark känner jag att jag gör en insats. I övrigt försöker jag minimera mitt ekologiska avtryck genom att köra så lite bil som möjligt, flyga sällan, hushålla med el och värme och aldrig kasta mat.

Maja Svensson

Investerade de 5 första andelarna

Redan 1999, när jag gick en miljöutbildning, ville jag skaffa solceller. Men det var dyrt. När jag fick höra talas om Solar Park tänkte jag ”vad bra, då köper jag andelar där”. Med Solar Park skapar man indirekt sin egen el, anläggningen blir ett sätt för Helsingborg att visa att vi ligger i framkant.

Karl Lindberg

Investerat 25 andelar

Anledningen till att jag köper andelar i Solar Park, trots att jag själv inte bor nära, är att det inte är lätt att hitta sätt att investera i förnybar energi. Jag har letat aktivt efter lämpliga investeringsprojekt i ett års tid. Alternativet hade varit att köpa aktier i företag som utvecklar teknik. Då är Solar Park intressantare. Det bidrar verkligen till omställningen.

Thor Holmgren

Investerat i 20 andelar

Jag valde att köpa andelar i Solar Park då jag tycker att förnybar energi är den enda rätta vägen framåt. Vi har även installerat solceller på vårt hus, så med andra ord har det blivit solceller för hela slanten. Solenergin är här för att stanna. Som andelsägare i Solar Park bidrar du till att det produceras mer hållbar energi. Och om Sverige får ett överskott kan vi exportera ren energi till andra länder vilket gynnar klimatet.

Marianne Karlsson

Investerat i 4 andelar

Vi läste om att det skulle anläggas en solcellspark och bestämde direkt att vi ville vara med. I samma veva köpte vi elcyklar och sålde bilen. När vi ska åka längre sträckor tar vi tåget.

Vi har 4 andelar och kan absolut tänka oss att köpa fler om pensionen tillåter. Sol- och vindenergi är det mest miljövänliga i mina ögon. Jag vill väldigt gärna att mina barn och barnbarn ska kunna leva och bo i en värld där vi tar hand om varandra och våra naturtillgångar.

AKINU AUTOMATION AB

Förtaget är specialiserade på automations lösningar företrädesvis inom livsmedelsindustrin. Utvecklar styrsystem och operatörspaneler. Huvudsakligen styrsystem kopplade till Mitsubishi och Siemens

 

 

 

Investerat i 3 andelar

Björn Ahlberg, VD: "Såg i sociala medier information om Solar Park och köpte direkt några andelar, det var så enkelt. Något måste göras, jag tror inte folk  i allmänhet har förstått hur stor vår klimatkris är, detta är bara ett litet bidrag på vägen till en hållbar värld. Solar Parks verksamhet hjälper verkligen till att medvetengöra och visa hur enkelt man kan hjälpa till med några små steg i rätt riktning".

 

Stabil entreprenad AB

Investerat i 10 andelar

Företaget har monterat Etapp 2, från markskruv till paneler. Metoden att bygga solparker – med markskruv – är nytt på deponier i Sverige. Självklart har vi ju även köpt andelar i föreningen, eftersom vi tror på både på solceller och sättet att montera dem på, säger Patrick vd på Stabil entreprenad AB.

Våra samarbetspartners

 

Våra samarbetspartners driver på omställningen till 100% förnyelsebar energiproduktion