Etapp 1 har en årsproduktion på cirka 240 000 kWh, etapp 2 har en årsproduktion på cirka 270 000 kWh och etapp 3 en årsproduktion på cirka 350 000 kWh. Totalt har vi nu en årsproduktion på cirka 860 000 kWh.

Hur länge en solpanel kan leverera el vet vi inte med säkerhet, vi vet bara att det är länge. Det finns solpaneler på vissa av Sveriges fyrar som är 40 år gamla och fortfarande fungerar. Det som ”slits” är växelriktare, dessa utgör en mindre del av investeringen och kommer bytas när de krånglar efter 10 – 15 år. Föreningen tillämpar 25 års avskrivning på solpaneler, högst troligt är livslängden längre än så.

Ja, det får du. Till årsmötet gör styrelsen ett förslag (motion) på hur stor del av årets resultat som skall återbetalas. På årsmötet tar medlemmarna beslut om detta. Hittills (2017-2021 ) har totalt 450 kr återbetalts per andel.

Som medlem kan man välja att plocka ut återbetalning kontant eller samla på konto i föreningen, pengarna används då till att köpa fler andelar. Om man väljer spara på konto så får man en ny andel när kontot har saldo 3000 kr, samtidigt som kontot nollställs.

När årsmötet beslutar om återbetalning så skrivs andelens värde ner med samma belopp. Detta gör att återbetalning kan ske utan skatt. När andelens värde är nere i 100 kr, får du utdelning (inte återbetalning) som då är beskattningsbar. Förenklat kan man säga att föreningen lånar 3000 kr (per andel) av medlem, föreningen återbetalar lånet succesivt och när lånet är återbetalt så får du vinst.

En andel kostar 3000 kr. En andel motsvarar ungefär vad en solpanel (monterad och inkopplad) kostar idag. Solpaneler och montering blir hela tiden billigare samtidigt som effekt per panel ökar. Detta påverkar inte pris per andel, den är fast 3000 kr per andel.

Solenergi är den energiform som har högst stöd hos svenska folket. Genom att köpa andelar i Solar Park påskyndar man utbyggnaden av solenergi i landet. Om man inte har möjlighet eller intresse av att bygga en egen solcellsanläggning är andelsägandet ett lysande alternativ.

En ekonomisk förening är en företagsform som har många likheter med ett aktiebolag men med den skillnaden att det inte krävs något aktiekapital i en ekonomisk förening. En ekonomisk förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer och är öppen för alla som vill vara medlemmar. Solel i Helsingborg Ekonomisk förening heter den förening som driver Solar Park. Alla medlemmar har en röst oavsett hur många andelar man äger.

Producerad el säljs på nordiska el-börsen (Nord Pool) till s.k. spot pris, sedan tillkommer intäkter för el-certifikat, ursprungsgarantier samt ersättning för nätnytta.

I etapp 1 tillverkades solcellerna av Solar World från Tyskland. När det var dags för etapp 2 var det inte längre ett alternativ eftersom de gått i konkurs.

Till etapp 2 valde vi paneler från Energetica i Österrike. Energetica jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete och våra solceller är tillverkade i deras fabrik i Liebenfels som idag är koldixidneutral tack vare bland annat egen solelsproduktion på fabrikens tak.

Till etapp 3 valde vi paneler från Solitek i Litauen.

Till etapp 4 har vi beställt paneler från franska Voltec.