Etapp 1

Vår första etapp togs i drift januari 2017. Anläggningen ligger på inhägnat område i direkt anslutning till NSR:s återvinningscentral på Välavägen i Helsingborg. Anläggningen består av 945 solpaneler med en total effekt på 250 kW. Årsproduktion är cirka 280 000 kWh.

Panelerna i etapp 1 är tillverkade utanför Dresden i Tyskland av företaget Solar World som tyvärr inte existerar längre. Växelriktarna, 9 st 25 kW, kommer från tyska SMA och är tillverkade i Kassel. SMA är världsledande på växelriktare och håller mycket hög kvalitet. Montagesystem kommer från tyska Schletter och består av pålar av galvaniserat stål, samt aluminiumprofiler.

Etapp 2

Vår andra etapp togs i drift i början av 2021. Anläggningen är belägen på en nedlagd och sluttäckt deponi i söderläge längs med Hjortshögsvägen i Helsingborg. Även etapp 2 består av 945 solpaneler och har en installerad effekt på 279 kW. Årsproduktionen är cirka 270 000 kWh
Panelerna i etapp 2 kommer från Energetica med tillverkning i Liebenfels i Österrrike. Fabriken är koldioxidneutral och drivs helt och hållet av solenergi och spillvärme. Även i etapp 2 kommer växelriktarna från SMA – 5 st a 50 kW.

Etapp 3

Vår tredje etapp togs i drift i februari 2023. Anläggningen ligger precis i anslutning till etapp 2. Etapp 3 består av 960 paneler med en toppeffekt på 350 kW.
Panelerna i etapp 3 är från Solitek och är tillverkade i Litauen. Växelriktarna kommer från SMA, 3 st 110 kW.

För etapp 3-5 har föreningen investerat i egen transformator och högspänningsställverk för 20kV.

Etapp 4

Under våren 2023 påbörjades arbetet med vår fjärde och femte anläggning. Etapp 4 består av 960 paneler med en toppeffekt på 374 kW.

Panelerna kommer från Voltec Solar som har sin produktion i Frankrike och använder norskt kisel som råvara. Växelriktarna är fortsatt från SMA, 3 st 110 kW. Etapp 4 och 5 stod klara i september 2023.

Etapp 5

Samtidigt som etapp 4 byggdes, gjordes även etapp 5. Denna etapp är lite mindre och placerad precis vid transformatorstationen, anledningen till detta är att etapp 3-5 är perfekt anpassade till transformatorn.

Vi är nu uppe i en total driftsatt paneltoppeffekt på 1,37 MW. Årsproduktionen motsvarar behovet hos cirka 700 lägenheter.

Etapp 6 och 8

Under april 2024 har etapp 6 och 8 påbörjats. Montering av stativ och markskruvar har påbörjats av Stabil Entreprenad AB som även utfört detta på föregående etapper. Etapp 6 är 960 paneler, med en toppeffekt på totalt 370 kW och etapp 8 är 300 paneler med en toppeffekt på totalt 117 kW.

Monteringssystemet är samma sort som etapp 4 och 5 – Mounting Systems från Tyskland. Panelerna är av högsta kvalitet och kommer åter från Voltec i Frankrike. Växelriktarna är också samma typ som sist – 4 st SMA Core 2 på 110 kW av bästa kvalitet från Tyskland

Från värdelös mark till Solar Park –tillsammans för en hållbar framtid!

Visste du att jorden tar emot lika mycket energi från solen på 2 sekunder, som hela världens befolkning använder under ett år? Och trots att det kommer att behövas massor av hållbart och gärna lokalt producerad förnybar el för att klara klimatutmaningarna kommer mindre än 1% av vår el från solenergi. Det vill vi på Solar Park ändra på!

Solceller är en fantastisk uppfinning där man producerar el direkt från solens strålar – helt utan rörliga delar eller avgaser och buller. Och vi har kommit på ett smart sätt för människor att tillsammans investera i den viktiga solelsproduktionen genom att bygga vår solpark på annars helt oanvändbar deponimark. Eftersom vi sysslar med kompromisslös hållbarhet använder vi bara schysst och hållbart producerade, europeiska solpaneler.

Solar Park är en samägd ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och drivs av en styrelse med spetskompetenser inom hållbarhetsfrågor och har lång erfarenhet av energibranschen. Hos oss är alla som vill göra en riktig och viktig skillnad för klimatet varmt välkomna! Oavsett om du är privatperson, tillhör en förening eller ett företag, behöver vi alltid alltid bli fler.

Så här funkar det

Kort om medlemskapet i föreningen

En andel i Solar Park kostar 3000 kr och eftersom vi oavkortat investerar alla våra medlemmars pengar motsvarar den summan en solpanel. Oavsett hur många solpaneler du investerar i har du alltid en rösträtt i föreningen. Det kan vara bra att känna till att vi tar inga lån i föreningen.

Detta krävs för att vi ska kunna bygga en ny etapp

Så snart vi nått upp till ett så kallat investeringsbelopp för en ny etapp beställer vi en ny omgång hållbart och schysst producerade solpaneler från någon av våra europeiska leverantörer. När de är oss tillhanda påbörjas arbetet med att montera dem och därefter är de igång och producerar värdefull förnybar energi.

Så hanterar vi intäkterna

Solelen vi producerar säljs på elbörsen via en elhandlare och överförs till det nordeuropeiska elnätet. Pengarna samlas in i en gemensam pott och vid årets slut tittar vi på resultatet och beslutar gemensamt om pengarna ska återinvesteras eller betalas ut till medlemmarna.

BLI MEDLEM

We are passionate about our work and inspired by our team