PRODUKTIONSDATA

ETAPP 1 – 945 solpaneler från Solarworld + 9 strängväxelriktare från SMA