LEVERANSVILLKOR

Allmänna leveransvillkor för etikettindustrin

SLE 10 >>

VARNINGSETIKETTER

Standardsortiment av faro- och varningssymboler för märkning av farligt gods

Varningsetiketter >>

SPOLSCHEMA

Anger etikettens placering på etikettbanan

Spolschema >>

CODE OF CONDUCT

Interket-koncernens uppförandekod

Code of conduct >>