DU VET VÄL ATT

Vi är pålitliga
Vi är engagerade
Vi är modiga


För oss är våra kunder viktigast och vårt mål är att alltid hålla en mycket hög servicenivå där all kontakt med oss ska vara enkel, snabb och kompetent. Vi är noga med att förstå varje kunds verksamhet för att alltid leverera optimal produkt och service.
Förutom lösningar för den fysiska etiketten hjälper vi gärna till med prepress-tjänster, lagerhantering, råd kring hållbara materialalternativ mm.

Prepress

Vi finns gärna med från start när en etikett ska utformas för att ge dig råd om layout, tryckbarhet och reprografiska digitala filformat.

Kontakta oss

Lager

Vi kan lagerhålla dina etiketter och färgband. Tillsammans gör vi en avropsplan med min- och maxnivåer för att säkerställa tillgången i din produktion.

Hållbarhet & miljö

Vi använder oss i första hand utav insatsvaror och material som är så miljövänliga som möjligt. Exempel på detta är; pappersmaterial som är FSC-certifierade, adhesive som är godkända för indirekt kontakt med livsmedel, lacker som är lågmigrerande, toner (digitaltryck) som är den mest miljövänliga som finns på marknaden m.m.